Fundacja Zdrowi i Bezpieczni

O nas

Fundacja ZDROWI I BEZPIECZNI – powołana przez SUPRA BROKERS S.A. jest organizacją non profit.

Nasza misja

Fundacja realizuje cele edukacyjne poprzez inspirację i popieranie programów związanych z bezpieczeństwem dzieci, m.in. w drodze do, i ze szkoły. Wspiera też działalność edukacyjną innych organizacji. 

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych, informujemy o przysługujących prawach i obowiązkach wynikających z umów ubezpieczeniowych.

Prowadzimy szkolenia i konferencje poświęcone tematyce ubezpieczeniowej.

Organizujemy grupy zakupowe szukając oszczędności, dzięki którym organizacja będąca częścią grupy zakupowej będzie mogła zrealizować inne ważne cele.

W procesie ubezpieczenia fundacja pełni rolę „ubezpieczającego”, dzięki czemu możliwe jest przystępowanie indywidualnych osób do grupowych Programów Specjalnych. Dedykowane są one szczególnym grupom zawodowym, jak funkcjonariusze publiczni, czy lekarze.

Wokół tych najważniejszych dla nas priorytetów pragniemy skupić środowisko naukowe, działaczy społecznych i wolontariuszy.

Co robimy

Środki otrzymywane przez Fundację z SUPRA BROKERS S.A. są przeznaczane na cele określone w Statucie Fundacji bezpośrednio osobom i organizacjom, które znalazły się w potrzebie.

Fundacja powstała, by wspierać inicjatywy służące ochronie życia i zdrowia poprzez promowanie świadomości i profilaktyki zdrowotnej. Wspieramy tych, którzy w aktywny i zaangażowany sposób chronią i ratują ludzkie życie.

W kręgu zainteresowania Fundacji były i są również działania związane z dziedzictwem kulturalnym oraz krzewieniem tradycji narodowej.

Wyrazem realizacji tego ważnego celu statutowego jest udział w uroczystościach rocznicowych, upamiętnianie osób, które zapisały się dobrze w historii naszego narodu i świata.

Troszczymy się o naszych rodaków mieszkających na Białorusi, Ukrainie, w Mołdawii i Kazachstanie zwłaszcza o tych, którzy poświęcili zdrowie dla najwyższych wartości.

Doceniamy uzdolnione dzieci i młodzież po przez system stypendialny. Fundacja daje szanse wielu młodym, zdolnym i ambitnym uczniom na samorealizację.

Aktualności

Najnowsze informacje