Według obowiązującej od 1 maja 2011 roku Ustawy o Odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa każdy funkcjonariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności materialnej za niezgodną z prawem decyzję (jej brak czy opóźnienie). Następstwem jest wyciągnięcie odpowiedzialności majątkowej wobec funkcjonariusza publicznego w wysokości do 12-stokrotności jego wynagrodzenia!

Czy wiesz, że:

 • Na mocy w/w ustawy postępowanie prokuratorskie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu wszczynane jest automatycznie, a jeśli jego przełożony w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania nie złoży wniosku do prokuratora okręgowego, to grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności!?
 • Wszystkie osoby bezpośrednio, ale także pośrednio zaangażowane w wydanie niezgodnej z prawem decyzji ponoszą odpowiedzialność majątkową, a nie tylko ta, której podpis widnieje pod decyzją?

 

Możesz skutecznie ochronić się przed negatywnymi skutkami Ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Możesz być bezpieczny dzięki Programowi Specjalnemu Supra dla Funkcjonariuszy Publicznych, wynegocjowanemu specjalnie dla Ciebie przez Supra Brokers, wiodącego w Polsce brokera sektora finansów publicznych. Zapraszamy do udziału w programie.

Program Specjalny jest realizowany przez Fundację Supra i Concordię Polska TUW. To program uwzględniający wszystkie Twoje potrzeby w związku z wykonywanym przez Ciebie zawodem i gwarantujący pełna ochronę ubezpieczeniową.
 
 
 
Kiedy ubezpieczyciel daje pełną ochronę?

Wtedy, gdy odpowiada za szkody, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia a zgłoszenie nastąpiło przed ustawowym okresem przedawnienia. Zatem, to jedyny taki program w Polsce!

Nasz Program Specjalny dla funkcjonariuszy publicznych zawiera:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego w związku z ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. Wybór sumy gwarancyjnej od 30 000 do 200 000zł, w zależności od dwunastokrotności wynagrodzenia.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej zawodowej dla funkcjonariusza publicznego.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowniczej funkcjonariusza publicznego z tytułu Kodeksu Pracy do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej rodziny, obejmujące ochronę w życiu prywatnym dla funkcjonariusza i jego najbliższej rodziny.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej auto, obejmujące ochronę w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu oraz ze zdarzeniami w ruchu drogowym.

Ty decydujesz jaki wariant wybierzesz w zależności od potrzeb oraz wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

Warto z Fundacją Supra, bo:

 • Płacisz tylko za ubezpieczenie! Fundacja nie pobiera żadnych opłat. Twoje pieniądze wpłacane bezpośrednio na konto ubezpieczyciela. Każdy urząd ma swoje konto, na które uiszcza składki.
 • Przystępując do Programu Specjalnego stajesz się jednocześnie członkiem Klubu Supra dającego możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych programach niedostępnych dla klientów spoza klubu. To gwarancja korzyści wynikających z ubezpieczeń grupowych.
 • Możesz uczestniczyć w organizowanych przez naszych ekspertów szkoleniach z zakresu ubezpieczeń.
 • Korzystasz z naszego doradztwa i pomocy przez cały czas trwania ochrony ubezpieczeniowej począwszy od wyboru wariantu ubezpieczenia, przez wystawienie certyfikatu ubezpieczenia oraz w razie wystąpienia szkody. Przez cały czas służymy Ci radą i pomocą.
 • Nie musisz się martwić o kontynuację ubezpieczenia w kolejnych latach. Polisa będzie odnawiana automatycznie. Jeśli zrezygnujesz z ochrony ubezpieczeniowej, wystarczy wypełnić deklarację odstąpienia.