Program Im. Władysława Jakowieckiego Fundacji Zdrowi i Bezpieczni

Właśnie ruszył nowy Program Fundacji Zdrowi i Bezpieczni im. Władysława Jakowickiego. Do sanatorium uzdrowiskowego „Ziemowit” w Dusznikach Zdroju Fundacja Zdrowi i Bezpieczni zaprosiła na dwutygodniowy pobyt (od 23 czerwca do 7 lipca br.) trzy działaczki Związku Polaków na Białorusi z Grodna i Sopoćkin.

Podopieczne Fundacji Zdrowi i Bezpieczni przyjechały do Polski pod opieką Pani Andżeliki Borys, byłej przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi. Wszystkie Panie były bardzo zaangażowane w tworzenie szkół i klas z językiem polskim na Białorusi. Jest to pierwsza z wielu planowanych akcji Fundacji, której celem jest wsparcie i pomoc medyczna dla Polaków z dawnego bloku sowieckiego.

„To dzięki naszym babciom, mamom i żonom udało się osiągnąć to, co dziś mamy. One po cichu, ale konsekwentnie walczyły o każdą klasę i o każdy polski dom.” – tak zapamiętał poświęcenie i oddanie polskości pierwszy prezes Związku Polaków na Białorusi Tadeusz Gawin, spisując swoje wspomnienia zatytułowane „Ojcowizna”.

Patron Programu Fundacji Supra Władysław Jakowiecki był zarówno lekarzem, jak i oficerem Wojska Polskiego w randze podpułkownika, odznaczonym Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Ucieleśnia on odwagę, męstwo i poświęcenie. Taki też jest program Fundacji. Pomagamy ludziom odważnym o wielkim sercu, z dużymi zasługami dla naszego kraju i polskości, którzy sami w chwili obecnej potrzebują pomocy. Naszym celem jest zebranie środków na leczenie, rehabilitację i rekonwalescencję Polaków z Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu i Rosji, w szczególności żołnierzy AK, WP, Sybiraków, więźniów łagrów stalinowskich oraz działaczy mniejszości narodowych, jak Związek Polaków oraz stowarzyszenia i kongresy polonijne.

Zwracamy się do Państwa z prośba o propagowanie i wsparcie tej idei.

Program wspierają:

Andżelika Borys, prof. Mikołaj Iwanow, Tadeusz Gawin, Aleksander Milinkiewicz, Adam Druszcz.