Środki otrzymywane przez Fundację z SUPRA BROKERS S.A. są przeznaczane na cele określone w Statucie Fundacji bezpośrednio osobom i organizacjom, które znalazły się w potrzebie.

Fundacja powstała, by wspierać inicjatywy służące ochronie życia i zdrowia poprzez promowanie świadomości i profilaktyki zdrowotnej. Wspieramy tych, którzy w aktywny i zaangażowany sposób chronią i ratują ludzkie życie.

W kręgu zainteresowania Fundacji były i są również działania związane z dziedzictwem kulturalnym oraz krzewieniem tradycji narodowej.

Wyrazem realizacji tego ważnego celu statutowego jest udział w uroczystościach rocznicowych, upamiętnianie osób, które zapisały się dobrze w historii naszego narodu i świata.

Troszczymy się o naszych rodaków mieszkających na Białorusi, Ukrainie, w Mołdawii i Kazachstanie zwłaszcza o tych, którzy poświęcili zdrowie dla najwyższych wartości.

Doceniamy uzdolnione dzieci i młodzież po przez system stypendialny. Fundacja daje szanse wielu młodym, zdolnym i ambitnym uczniom na samorealizację.