Fundacja realizuje cele edukacyjne poprzez inspirację i popieranie programów związanych z bezpieczeństwem dzieci, m.in. w drodze do, i ze szkoły. Wspiera też działalność edukacyjną innych organizacji. 

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych, informujemy o przysługujących prawach i obowiązkach wynikających z umów ubezpieczeniowych.

Prowadzimy szkolenia i konferencje poświęcone tematyce ubezpieczeniowej.

Organizujemy grupy zakupowe szukając oszczędności, dzięki którym organizacja będąca częścią grupy zakupowej będzie mogła zrealizować inne ważne cele.

W procesie ubezpieczenia fundacja pełni rolę „ubezpieczającego”, dzięki czemu możliwe jest przystępowanie indywidualnych osób do grupowych Programów Specjalnych. Dedykowane są one szczególnym grupom zawodowym, jak funkcjonariusze publiczni, czy lekarze.

Wokół tych najważniejszych dla nas priorytetów pragniemy skupić środowisko naukowe, działaczy społecznych i wolontariuszy.